PsychÉterapia

0951 667 089 


Systemický prístup k osobným problémom

Miroslava Albertová
PsychÉterapia
  • Volám sa Miroslava Albertová a terapia u mňa znamená tvorenie v rozhovore.   Na sedeniach  sa okrem prítomnosti problémovej cesty  vytvára aj cesta nová. Na nej nachádzame uvedomenia, riešenia, náhľady a zážitky . Mojou snahou je  postupne sa naladiť na vás. Overovanie si užitočnosti terapie pre vás je jedným z mojich hlavných pilierov.

  • Problémy, trápenia, diagnózy majú  schopnosť pohltiť naše prežívanie.  Cieľom terapie je niekedy odobrať im túto silu, posilniť sa do života, porozumieť , kde nerozumieme, lepšie  prežívať seba a vzťahy. 

  • Na terapii sa niekede smejeme, niekedy príde plač, na párovke krik -  terapia môže totiž  byť veľmi krásna, príjemná a inokedy môže byť ťažšia a trošku bolieť.  

  • Cez systemickú terapiu je možné pozrieť sa na širokú paletu problémov.  Niektoré z tém, ktoré mi ľudia prinášajú -  depresívne stavy, uzkost, stres,  nemám tému (niečo mi je, ale neviem, čo to je) , vzťahové problémy, rodičovstvo, traumatické udalosti, úzkosti a fóbie, hnev, problémy so spánkom, poruchy pozornosti,  sebadôvera ( napr. nie som si dosť dobrý/á), prokrastinácia, strach, smútok, rodičovstvo, aspergerov syndróm, OCD, látkové a nelátkové závislosti, hraničná porucha osobnosti, intimita a sexualita, syndróm vyhorenia, sexuálne zneužitie, problémy so stravovaním (PPP) a iné.

  • Moje tri hlavné nástroje: podnetný rozhovor, pieskovisko, terapeutické karty (používané v psychoterapii a poradenstve).  Výber ponechávam na klientovi.

  • Ak ste sa v mojom texte nenašli, pokojne napíšte, zavolajte s čím potrebujete pomôcť. V prípade teen terapie prosím rodiča, aby počítal, že môže byť na sedenia pozvaný ako účastník. Výnimku má, ak jeho spoluúčasť odmieta dieťa.

  • Terapie, supervízie  vo forme online, aj osobne  : Priestor OZ Nervuška, Borská 6, Karlova Ves, alebo na Karpatskej 9. Supervízie aj vo vašej organizácií.

  • Termín sa určí dohodou. Ak nedvíham mám konzultáciu, zavolám neskôr.

  • Neposkytujem psychodiagnostické služby,nie som zmluvným partnerom zdravotných poisťovní.

Terapia

Individuálna konzultácia
50 min/40 eur


Terapia

Teen 10+ konzultácia 
50 min/40eur

Terapia

Párová/rodinná konz.(cena po dohode, môže sa líšiť od počtu osôb)
80 min/55 eur
Psychéterapia

Supervízia

supervízne konzultácie pre pracovníkov pomáhajúcich profesií (psychológov, sociálnych pracovníkov, pedagógov, opatrovateľov, psychoterapeutov a i.) cena dohodou.

Supervízia individuálna

50 min/40- 50 eurSupervízia skupinová

90 min/90 eur


PsychéTERAPIA

o MNE

-Kids Skills - SF metóda na prácu s deťmi a rodinami, Dalet, Olomouc, 48 h. (prebieha)

-Sandtray-práca s pieskoviskom, V. Galusová, 35 h. (prebieha)

-frekventant psychoterapeut. výcviku Cestou systemických terapií v Prahe, Narratio Institut, 822 hod (prebieha), akreditovaný Českou asociáciou pre psychoterapiu.

- Supervízia v pomáhajúcich profesiách ASSP, BA 250 hod

- Systemická rodinná a párová psychoterapia, ISZ KE, 200 hod

-Práca s páchateľmi násilia na deťoch, Predchádzanie porušovaniu práv dieťaťa ,MPSVR SR 112 hod

-Práca s terapeutickými kartami, Reziliencia- IOR spolu 10 h, Naratívna terapia 36,5 h. ,Krízová intervencia pre psychoterapeutov 20 h, Baum test (Altman) a množstvo ďalších kurzov

-Univerzita Konštantína Filozofa v NR, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Spoločenské a behaviorálne vedy 

-som členom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a zapísaná v zozname supervízorov na MPSVR SR

- pracujem pod supervíznym dohľadom systemických psychoterapeutov , pod supersupervíziou  a pod mentorom sandtray

Súkromnú prax mám 5 rokom. Predtým som pracovala v rodinnej poradni s rodinami v rozvode, s tínedžermi, tiež s rodinami, ktoré zápasili s existenčnými problémami. Niekoľko rokov som pracovala v terapeut. komunite s ľuďmi so závislosťou a iné. Pomedzi všetky výcviky a pracovné skúsenosti som stihla byť rok ležiaca pre zdravotné problémy s pohybovým aparátom, ďalší rok som rehabilitovala, "učila sa chodiť", čo mi navždy zmenilo život.


PsychÉterapia

Môžete ma kontaktovať na mirka@psycheterapia.sk alebo cez moju stránku, nech sa páči
Názov E-mail Správa Potvrdiť